B Í R E Š

Zemné a výkopové práce

Neváhajte ma kontaktovať                         

Ján Bíreš

Mobil: +421 (0) 903 421 913, +421 (0) 904 429 967 
Email: biresvykop@gmail.com